สวัสดี บุคคลทั่วไป
กล้องสำรวจมือสอง ขาย/เช่า/ให้ยืม กล้องที่มีไว้สำหรับสำรวจทางวิศวกรรม จัดจำหน่าย กล้องวัดมุม สำรวจธรณีทุกชนิด
การสำรวจตำแหน่งที่ตั้ง ( Topographic Survey ) เป็นการตรวจสอบเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบรวมทั้งทางดิ่ง เพื่อได้รายละเอียดจากสิ่งมนุษย์สร้างรวมทั้งที่มีในธรรมชาติในรอบๆที่จำเป็นต้องตรวจ ปัจจุบันจะทำสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่มูลฐาน (Base Map) เพื่องานสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจแผนที่พื้นที่ จะสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในขณะนี้นี่รูปถ่ายดาวเทียมที่ประเทศที่มีดาวเทียม โดยเฉพาะในปัจจุบันสามารถสแกนภาพถ่ายทางอากาศเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ เราเรียกว่า Image processing
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง ( Topographic map ) คือ การแสดงภาพสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวของโลก ลงบนราบสองมิติ ด้วยขนาดย่อขนาดหรืออัตราส่วน (scale) ที่เหมาะสมโดยแทนสิ่งต่างๆด้วยลักษณะ อีกทั้งชนิดเส้น ( linetypes ) แล้วก็สัญลักษณ์ (symbols) ต่างๆโดยอ้างอิงกับระบบพิกัดที่ใช้สำหรับในการรังวัด รายละเอียดทางตำแหน่ง ได้แก่ ถนนหนทาง อาคาร เสาไฟ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างต่างๆฯลฯกลุ่มนี้เรียกว่า “ รายละเอียดทางราบ” (horizontal details) รวมทั้งการแสดงความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยเส้นชั้นความสูง (contour line) และก็จุดระดับความสูง (spot height)เรียกว่า “เนื้อหาทางดิ่ง” (vertical details) แผนที่เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับงานโครงงานทางสถาปัตยกรรมที่ใช้การวางแบบภูมิทัศน์ รวมทั้งแผนการทาง วิศวกรรมเพื่อใช้สำหรับการออกแบบก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
แนวทางการดำเนินการรังวัดแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งมีขั้นตอนสำคัญๆดังต่อไปนี้
1) การสำรวจย่อ ( reconnaissance)
2) การสำรวจรังวัดหมุดควบคุม (control survey)
3) การสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด (details survey)
4) การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ ( plotting )
5) การวิเคราะห์ความถูกต้องชัดเจนข้อมูลแผนที่ทำเลที่ตั้ง ( field check )
บริการให้เช่า กล้องที่มีไว้สำหรับสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ ทุกหมวดหมู่ ของดีมีการรับประกัน
 
เจาะดิน SOIL BORING TEST
การทดสอบดินโดยการเจาะสำรวจมี 2 แบบ คือแบบ
1.กระบวนการเจาะดินแบบฉีดล้าง (Wash Boring)
2.กระบวนการเจาะสำรวจดินแบบเจาะปั่น (Rotary Drilling)
กระบวนการเจาะดินแบบฉีดล้าง (Wash Boring)
เป็นการเจาะดิน โดยการฉีดอัดน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่ก้นหลุมเจาะด้วยปั๊มน้ำแรงสูงรวมทั้งเป่า ออกมาที่ศีรษะเจาะ ในขณะหัวเจาะ(Chopping Bit) กระแทกบดดินให้แตกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆทำให้น้ำ สามารถพัดพาเอาดินชิ้นเล็กๆขึ้นมาตามฝาผนังหลุมเจาะ ดินชิ้นเล็กๆเหล่านั้นจะไหลไปลงบ่อตกตะกอนข้างหลุมเจาะ เพื่อเป็นการกรองดินเม็ดหยาบคาย( Coarse Grain Soil ) และน้ำจะถูกดูดกลับมาใช้ใหม่ สำหรับการเจาะตรวจสอบชั้นดินวิธีการแบบนี้จำเป็นจะต้องมีการป้องกันฝาผนังหลุมเจาะพังด้วยการ ตอก Casing ลงไปในชั้นดินเหนียวอ่อน และในเรื่องที่เจาะผ่านชั้นทราย ก็ควรต้องอาศัย Bentonite ช่วยปกป้องการชำรุดทลายของหลุม
ข้อดีของการเจาะดินด้วยวิธีการแบบนี้เป็นเป็นแนวทางการเจาะที่ทำได้ง่าย เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ไม่ซับซ้อน
สะดวกต่อการขนย้าย สามารถถอดองค์ประกอบและประกอบกลับได้ใหม่ในเวลาไม่นานนัก และขณะเจาะ ตรวจ จะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินได้จากความไม่เหมือนของเศษหิน ทราย แล้วก็สีของน้ำที่ล้นปากหลุมขึ้นมา กับดูความรู้สึกถึงการจับยึดของชั้นดินตูดหลุมด้วยสัมผัสจากการกระทุ้งดินก้นหลุมแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน ส่วนการสังเกตเศษหิน ทรายรวมทั้งสีของน้ำที่ล้นขึ้นมา นั้น ช่วยสำหรับการประเมินความเคลื่อนไหวของชั้นดินได้อย่างคร่าวๆเพียงแค่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ใช้น้ำโคลนผสม Bentonite จะมีผลให้การจำแนกชั้นดินโดยมองจากสีของน้ำทำได้ยากขึ้น
ความจำกัดของการเจาะดินด้วยแนวทางลักษณะนี้เป็นไม่อาจจะเจาะผ่านชั้นก้อนกรวดใหญ่ ลูกรังแข็ง หินผุหรือชั้นดินดาน
แนวทางการเจาะตรวจดินแบบเจาะปั่น (Rotary Drilling)
เป็นการเจาะดินโดยใช้เครื่องยนต์กลไกหมุนหัวเจาะปั่นด้วยความเร็วรอบที่กำหนด ที่ศีรษะเจาะปั่นจะมีรู สำหรับฉีดปล่อยน้ำโคลนออกมาโดยสูบจากถังน้ำโคลน แล้วก็คล้ายคลึงกับการเจาะล้าง แต่ว่าจะไม่ให้ความรู้สึก ซึ่งสัมผัสได้โดยตรงด้วยมือจากก้านเจาะได้แก่วิธีเจาะล้าง ทำให้การคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน ในระหว่างเจาะจำต้องพินิจจากความต่างของแรงกดไฮดรอคอยลิก และอัตราการไหลลงของก้านเจาะ อย่างมาก การเจาะด้วยวิธีแบบนี้ทำโดยใช้แรงกดดันจากปั๊มน้ำสามารถฉีดไล่ดินในขณะหมุนเจาะ และก็เมื่อเจอดินเปลี่ยนชั้นหรือถึงระดับความลึกที่ระบุหัวเจาะจะถูกนำขึ้นมาจากหลุมและก็เปลี่ยนเป็นหัวเก็บตัวอย่างแทน เพื่อให้สามารถเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างที่คงสภาพเดิมไว้ได้มากที่สุด ในตอนนี้ระบบการเจาะปั่นนี้เป็นแนวทางที่ได้รับการยินยอมรับว่าเป็นการเจาะที่รบกวนชั้นดินน้อยที่สุดแนวทางหนึ่ง
ข้อดีของการเจาะดินด้วยวิธีแบบนี้หมายถึงการเจาะด้วยแนวทางแบบนี้เหมาะกับชั้นดินรวมทั้งหินทุกประเภท โดย
เฉพาะในดินแข็ง ลูกรัง ทรายปนก้อนกรวด และก็หินผุ ด้วยเหตุว่าสามารถถอดแปลงหัวเจาะให้เหมาะกับภาวะชั้นดินได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนเป็นหัวเจาะเพชรได้ทันทีที่อยากได้ ในกรณีที่พบชั้นหิน
 
เครื่องไม้เครื่องมือการสำรวจธรณีวิทยา
ค้อนธรณีวิทยา
สิ่งแรกที่จะจำต้องกล่าวถึงก่อนเลยก็คือ “ค้อนธรณีวิทยา (Geological hammer)” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธประจำกายของนักธรณีวิทยาเลยก็ว่าได้ ก็เลยไม่ต้องฉงนใจเลยว่าทำไมสัญลักษณ์ของสถาบันต่างๆที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาก็เลยมักมีรูปค้อนพสุธาอยู่ด้วย ก็เพราะค้อนที่ดินนั้นสำคัญมากๆเพราะเหตุว่าการศึกษาหินโผล่ (outcrop) จะต้องมีการเล่าเรียนเนื้อหินสด รวมทั้งบางทีก็จะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างหินกลับไปด้วย ซึ่งค้อนปฐวีนี่แหละ ที่จะช่วยให้หินแตกเป็นชิ้นๆได้ ค้อนธรณีวิทยาที่ดีจะสร้างจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงรวมทั้งคงทน ค้อนธรณีมีหลายแบบมากมาย ทั้งด้ามไม้ ด้ามไม้ห่อยาง ด้ามเหล็กห่อยาง ด้ามสั้น ด้ามยาว ขนาดรวมทั้งน้ำหนักก็มีมากมาย รวมทั้งรูปแบบของหัวค้อนด้วย ซึ่งมักจะมีด้านหนึ่งทื่อ ไว้สำหรับตี อีกด้านก็หนึ่งก็จะแบนๆหรือแหลมๆไว้สำหรับขุด ถาก แงะ หรือเจาะ ซึ่งการเลือกใช้ก็ตามทีลักษณะงาน ยี่ห้อที่นิยมก็คือ Estwing ของอเมริกา ราคาก็มีตั้งแต่ว่าพันกว่าบาทไปจนกระทั่งเกือบจะห้าพันบาท
 แว่นขยาย (Field lens)
คนไม่ใช่น้อยอาจจะนึกไม่ออกว่าแว่นขยายมันเกี่ยวอะไรด้วย ตามที่เป็นจริงแล้วแว่นขยายสำหรับนักพื้นดินก็เช่นเดียวกับแว่นขยายที่ใช้ส่องพระนั่นเอง มีขนาดเล็กนำพาสบาย มักเรียกกันชินปากว่า แฮนด์เลนส์ (hand lens) การศึกษาเล่าเรียนเนื้อหินที่มีเนื้อละเอียดนั้นเป็นการยากที่จะแยกเป็นชนิดและประเภทชนิดหินแร่ด้วยตาเปล่า โดยเหตุนี้ก็เลยจะต้องอาศัยแว่นขยายนี่แหละ ช่วยขยายวัตถุขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น เพื่อง่ายต่อการระบุลักษณะหินแร่ แว่นขยายที่ใช้ก็จะมีกำลังขยายหลายขนาดตั้งแต่ 8 เท่า 10 เท่า 15 เท่า หรือ 20 เท่า เลือกใช้แล้วแต่ว่าความชื่นชอบของแต่ละคน หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงมากนัก
เข็มทิศ (Compass)
เข็มทิศในทางธรณีวิทยานอกเหนือจากที่จะบอกทิศทางสำหรับเพื่อการเดินทางแล้ว ยังสามารถวัดแนวทางการวางตัวของชั้นหินได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง ยิ่งกว่านั้นก็ยังสามารถที่จะระบุตำแหน่งต่างๆบนแผนที่ได้ด้วยและก็ยังรวมทั้งการประมาณความสูง ซึ่งความพิเศษนี้ทำให้เข็มทิศที่นักธรณีวิทยาใช้แตกต่างจากเข็มทิศทั่วๆไป แบรนด์ที่นิยมและชินหูในบ้านเราก็ได้แก่ Silva, Brunton แล้วก็ Freiberg ราคาก็มีตั้งแต่ว่าหลักพันถึงหลักหมื่น เข็มทิศแต่ละแบรนด์ก็จะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุดังกล่าวนักธรณีวิทยาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ช่ำชองสำหรับการใช้เข็มทิศด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลการวางตัวของชั้นหินที่ถูกต้องที่สุด
 แผนที่พื้นที่ แผนที่ธรณีวิทยา
เพื่อไม่ให้นักธาตรีหลงทางก็เลยควรต้องมีแผนสำหรับการที่ติดตัวไว้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงชั้นความสูงต่ำในพื้นที่ หรือแผนที่ทางหลวง หรือแผนที่อะไรก็ได้ที่มีระวางพิกัดแจ่มชัด พร้อมกับอัตราส่วนของแผนที่นั้นๆยิ่งกว่านั้นยังมีแผนในการที่พิเศษคือแผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายตัวของหน่วยหินต่างๆในพื้นที่ กับภาคตัดขวางแสดงองค์ประกอบการวางตัวของหิน รวมทั้งการลำดับอายุชั้นหินด้วย ซึ่งแผนที่เหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้นักธรณีวิทยาคิดแผนก่อนจะมีการตรวจสอบได้
 สมุดบันทึก (Field notebook)
ในการออกตรวจภาคสนาม นักธรณีวิทยาจะต้องบันทึกสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นตลอดการเดินทางลงเอาไว้ภายในสมุดบันทึก (สมุดเล่มเล็กๆที่พกพาสะดวก) เพื่อกันลืม หรืองวยงง เสมือนไดอารีของนักปฐวี ซึ่งในรายละเอียดที่บันทึกนั้นก็จะประกอบไปด้วยวันที่ ตำแหน่งที่ตรวจ ชื่อหิน การบรรยายลักษณะหิน แนวทางการวางตัว และอื่นๆพร้อมกับการวาดรูปหินโผล่อย่างคร่าวๆโดยต้องบันทึกรายละเอียดไว้ให้มากที่สุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจในภายหลัง โดยที่ไม่ต้องกลับไปยังสถานที่นั้นอีกครั้ง และก็ห้ามทำหายด้วย
 กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายรูป
เดี๋ยวนี้กล้องถ่ายภาพนับว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ช่วยบันทึกภาพสถานที่แล้วก็สิ่งต่างๆที่พบในภาคสนาม ทำให้ง่ายต่อการจดจำรวมทั้งเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับในการยืนยันในสิ่งที่พบ ดังนี้ในการถ่ายรูปนั้นมีหลักอยู่ว่า สิ่งที่ถ่ายนั้นต้องมีวัตถุที่รู้ขนาดที่แท้จริงอยู่ด้วย บางครั้งอาจจะเป็น ไม้บรรทัด เหรียญ สมุด ปากกา ค้อนธรณี เข็มทิศ ฝากล้อง หรือคนยืนตรงก็ได้ แล้วก็จะต้องระบุแนวทางที่ถ่ายไว้เพราะว่าดูไปทางด้านไหน ปัจจุบันมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีขนาดเล็ก ทำให้สะดวกแก่การนำพา รวมทั้งยังสามารถตรวจทานประสิทธิภาพของภาพได้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า แม้กระนั้นควรตระเตรียมแบตเตอรี่ให้พอเพียงต่อการออกตรวจสอบตลอดทั้งวันด้วย
 น้ำยาเคมีพิจารณาหินแร่พื้นฐาน
เพื่อประกอบกิจการตัดสินใจสำหรับเพื่อการเจาะจงชนิดหินแร่พื้นฐานในภาคสนาม บางโอกาสนักธรณีวิทยาก็จะพกสารเคมีติดตัวไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรดไฮโดรคลอลิกเจือจาง เอาไว้สำรวจหินปูน หรือแร่แคลไซต์ น้ำยาวิเคราะห์แร่สังกะสี ฯลฯ ใส่ใส่ขวดเหมือนขวดยาหยอดตา หรือขวดแก้ว ซึ่งใช้สำหรับหยดลงบนหินเพียงเล็กน้อย เหตุเพราะเป็นสารเคมีอันตราย จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างยอดเยี่ยม
 อุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนรวมทั้งจิปาถะ
ปากกา ดินสอ ยางลบ ถุงเก็บตัวอย่าง เทปกาว ปากกาเขียนแบบอย่าง มีดใหญ่ๆเหมาะมือ เพื่อปราบต้นไมยราพเลื้อยหรือต้นหญ้าไก่ให้ศัตรูตัวฉกาจของนักธรณีวิทยา ไฟแช็ค ไฟฉาย น้ำกิน ของกิน หมวกกันแดด แว่นตากันเศษหิน เครื่องระบุพิกัด (GPS) เสื้อฝน รองเท้าเดินป่า ยาประจำตัว เชือก ตลับเมตรหรือสายวัด แปรงปัดฝุ่นหรือเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับขุดซากดึกดำบรรพ์ แล้วก็อื่นๆเลือกไปตามความจำเป็น หรือแบ่งๆสหายนักปฐวีที่ไปร่วมกันก็ได้
 

งานตรวจสอบวางแบบท่าเรือ
- งานค้นหา ตรวจตราพิกัด/ระดับ รทกรัม หมุดออกงาน งานตรวจตำแหน่งที่ตั้ง จัดการค้นหา โครงข่ายหมุดพิกัด/ระดับ รทกรัม ของหน่วยงานรัฐบาล กรมแผนที่ทหาร กรมเจ้าท่า เพื่อใช้เป็นหมุดโยงยึดค่าพิกัด/ระดับในโครงงาน
 - งานตรวจสอบหยั่งความลึกท้องน้ำ งานตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดำเนินงานตรวจสอบหยั่งความลึกท้องน้ำใช้ระบบ Echo Sounding ร่วมกับ DGPSติดตั้งบนเรือโดยทำการบันทึกตำแหน่งพร้อมความลึก ทุกระยะเวลา 1-5 วินาที พร้อมตั้งสถานีวัดน้ำ จดบันทึกระดับน้ำขึ้น ลง จาก สตาฟเกจที่ติดตั้งไว้ เพื่อใช้เป็นค่าเสียหายแก้ค่าความลึกจาก Echo Sounding เป็นค่าระดับ รทก.
 - งานสำรวจผังรอบๆพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือ งานตรวจทำเลที่ตั้ง ปฏิบัติงานตรวจผังรอบๆพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือ แนวถนนหนทางเข้าพื้นที่ โดยเก็บรายละเอียด พร้อมจุดระดับ ทุก 2-5 เมตร จัดทำแผนที่ทำเลที่ตั้ง เส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 1:500
 - งานตรวจทางสมุทรศาสตร์ งานตรวจสอบพื้นที่ ปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูล การ ขึ้น ลง ของระดับน้ำ ความเร็ว แนวทางการไหล ปริมาณขี้ตะกอน เป็นต้น
งานตรวจระบบประปา
- งานค้นหา ตรวจทานพิกัด/ระดับ รทกรัม หมุดออกงาน ทำงานค้นหา โครงข่ายหมุดพิกัด/ระดับ รทก. ของหน่วยงานราชการ กรมแผนที่ทหาร กรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นหมุดโยงยึดค่าพิกัด/ระดับในแผนการ งานตรวจทำเลที่ตั้ง
 - งานสำรวจเก็บเนื้อหาตำแหน่งที่ตั้งรวมทั้งระดับ งานตรวจตำแหน่งที่ตั้ง ดำเนินการตรวจภาคสนามด้วยกล้องสำรวจ-กล้องระดับตามทาง เพื่อเก็บเนื้อหาทำเลที่ตั้ง เป็นต้นว่า ถนน ตึก สาธารณูปโภค เสาไฟ ท่อประปา ท่อที่มีไว้เพื่อระบายน้ำ ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น โดยสำรวจเป็นวงรอบปิด พร้อมเก็บจุดระดับ เก็บรูปตัดตามยาวแล้วก็ขวาง เพื่อนำข้อมูลมาเขียนแผนที่ แบบแปลน โปรไฟร์ มาตราส่วน 1:4,000 , 1:1,000 เพื่อใช้ในงานดีไซน์เนื้อหาก่อสร้าง
 - งานตรวจสอบแผนผังบริเวณพื้นที่โรงกรองน้ำ/สถานีสูบน้ำ งานสำรวจภูมิประเทศ ปฏิบัติการสำรวจผังรอบๆพื้นที่ โรงกรองน้ำ รายละเอียดอาคาร ถังน้ำประปาต่างๆแนวถนนหนทางเข้าพื้นที่ โดยเก็บรายละเอียด พร้อมจุดระดับ ทุก 2-5 เมตร ทำแผนที่พื้นที่ เส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 1:500
 - งานตรวจสอบแบบก่อสร้างจริง งานสำรวจตำแหน่งที่ตั้ง ดำเนินการสำรวจเนื้อหาขนาด ความลึก ข้างในอาคารโรงกรองน้ำ รวมทั้งแนวท่อและค่าระดับท่อต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับในการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ
 - งานตรวจสอบรูปตัดความลึกน้ำ งานตรวจสอบทำเลที่ตั้ง ดำเนินการสำรวจหยั่งความลึกลำธารเพื่องานดีไซน์องค์ประกอบรับท่อหรืองาน Pipe Jacking ด้วยระบบ Echo Sounding + DGPS เขียนแผนที่เส้นชั้นความสูงริมฝั่ง เส้นชั้นความลึกท้องน้ำ
งานตรวจระบบรวบรวมรวมทั้งบำบัดรักษาน้ำเสีย
- งานสำรวจตำแหน่งที่ตั้ง งานค้นหา ตรวจตราพิกัด/ระดับ รทก. หมุดออกงาน ทำงานค้นหา โครงข่ายหมุดพิกัด/ระดับ รทก. ของหน่วยงานรัฐบาล กรมแผนที่ทหาร กรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นหมุดโยงยึดค่าพิกัด/ระดับในโครงการ
 - งานตรวจขั้นศึกษาเล่าเรียนความเหมาะสม งานตรวจสอบภูมิประเทศ ดำเนินงานตรวจสอบโยงระดับจากหมุดควบคุมทางดิ่ง เก็บค่าระดับถนนหนทาง ท้องท่อที่มีไว้เพื่อระบายน้ำเดิม เขียนแผนที่พื้นฐาน แสดงค่าระดับต่างๆ/ทิศทางการไหลเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การศึกษาและก็กำหนดแนวท่อสำหรับเพื่อระบายน้ำ/รวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โครงการ
 - งานตรวจสอบเก็บเนื้อหาพื้นที่และระดับ งานตรวจพื้นที่ ทำงานตรวจสอบภาคสนามด้วยกล้องวัดมุม-กล้องวัดระดับตามทาง เพื่อเก็บเนื้อหาตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น ถนนหนทาง อาคาร สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ท่อที่มีไว้ระบายน้ำ ต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ โดยตรวจสอบเป็นวงรอบปิด พร้อมเก็บจุดระดับ เก็บรูปตัดตามยาวและก็ขวาง เพื่อนำข้อมูลมาเขียนแผนที่ แปลน โปรไฟร์ อัตราส่วน 1:1,000 เพื่อใช้ในงานออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง
 - งานตรวจสอบแผนผังบริเวณพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย งานสำรวจภูมิประเทศ ทำงานตรวจสอบแผนผังบริเวณพื้นที่ โรงบำบัดนำเสีย เนื้อหาตึก ถังน้ำเสียต่างๆแนวถนนเข้าพื้นที่ โดยเก็บรายละเอียด พร้อมจุดระดับ ทุก 2-5 เมตร ทำแผนที่พื้นที่ เส้นชั้นความสูง อัตราส่วน 1:500
 - งานสำรวจแบบก่อสร้างจริง ทำงานสำรวจรายละเอียดขนาด ความลึก ข้างในอาคารบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแนวท่อและก็ค่าระดับท่อต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับในการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดรักษาน้ำเสีย งานตรวจทำเลที่ตั้ง
 
ระบบการชำระเงิน: เรามีการชำระเงินนานาประการหนทาง ได้แก่ การโอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต (สามารถผ่อนชำระได้*), COD (การชำระเงินที่หมาย) ซึ่งทุกช่องทางมีระบบระเบียบความปลอดภัยสูงสุด
Customer Online Service: พวกเรามีเจ้าหน้าที่ รอดูแลทุกรายการการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า แน่ใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ครบบริบรูณ์ ถูกตรงตามการสั่งซื้อ พร้อมกับมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
บริการข้างหลังวิธีขาย: เรายืนยันว่าแม้สินค้ามีปัญหาจากการใช้งานธรรมดา ภายใน 7 วันแรกนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ (ภายใต้ข้อตกลงที่ระบุ)

บริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง ประกันจาก LAZADA:
เราคือผู้เชียวชาญทางด้านวิธีขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเมืองไทย เปิดบริการหลากหลายหนทางแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากลูกค้ากรุ๊ปออนไลน์ และก็ได้รับความวางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก


***Seller Rating ของลาซาด้า(Lazada) คือ การแสดงตัวเลขของผลการดำเนินงานของผู้ขาย โดยประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายจะมีคะแนนตั้งแต่อันดับ 1-5 คะแนน 5 เป็นคะแนนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือดีที่สุด ซึ่งถูกกำหนดโดย 3 ปัจจัยดังนี้ การคืนสินค้า
ช่องทางสำหรับติดต่อซื้อของเรา

  • 086-649-4939
***ให้จัดส่งด่วนภายใน 6ชั่วโมง/1วัน เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดส่งถึงมือลูกค้าภายใน 1 วันทำการไปรษณีย์ไทย**
*** ลูกค้าสามารถเปิดหาแผนที่ google map นำทางมาที่ร้านได้ โดยพิมคำว่า "p1 กล้องสำรวจ"เครดิต : http://pasan-survey.blogspot.com/

Tags : กล้องวัดมุมมือสอง, กล้องระดับ,ขายกล้องวัดมุม